Foreldre må i fengsel etter rising

2 foreldre må i fengsel etter å ha mishandlet ungene etter “råd” fra menigheten(1)(2)(3).

Moren må sone 60 dager og faren i 40 dager. I tillegg kommer oppreisning.

Men det står ingenting om at menigheten ble straffet eller fikk korreks.

Det er +1 for hypotesen om at man ikke trenger å tenke selv når man er med i en menighet, og +1 for at det ikke lønner seg å ikke tenke selv.

image

Jeg håper det kommer til å gå bra med ungene.

  1. Aftenposten []
  2. BT.no []
  3. VG []