Finanstilsynet, dra til helvette

Jeg bare lurer på hvordan i helvette skal jeg kunne få meg et EGET tak over hodet med de forbanna reglene og reguleringene dere foreslår?

Per i dag er det INGEN banker som vil gi oss 100% lån. Hvordan kan du si at det er banker i dag som er villig til å gi 100% boliglån? Vi har 1 barn som går i barnehage. Hvordan skal vi klare å skrape sammen nok penger til en egenandel på 300000-400000 kroner? Ja, vi MÅ ha et hus/leilighet med mer enn 1 rom og vi MÅ ha parkering, og det er bare leiligheter og hus fra 3 millioner kroner og oppover som passer oss.

Når alle faste og variable utgifter har vi da igjen 40000 til ekstra ting, inkludert ferie. Og vi er 2 sivilingeniører som har jobbet hver i 2 år.

Begynner å lure på om faktisk Eva Joly burde ha startet jobben sin i Norge. For dette stinker lang vei!

http://e24.no/makro-og-politikk/article3547167.ece

Man skal ikke mange år tilbake før det var vanlig å ha en egenkapital på 20 prosent av boligens verdi, påpeker han.

Du, Bjørn Aamo, av alle, burde vite at prisene var da 25% av dagens priser, og justert for inflasjon tipper jeg at husprisene har økt 2-3 ganger så mye som lønna. Det faller på sin egen urimelighet.

– Kjøper du en leilighet til 2 millioner trenger du etter regelendringen en egenkapital på 200.000 kroner. Er du to personer blir det 100.000 på hver, og det er ikke et urimelig krav. Det betyr bare at noen må velge bolig i stedet for bil.

Ellers med et hus eller en leilighet til 3-4 millioner så blir det 200000 per person!

Begynner å lure på Bjørn Aamo og det andre i styret til Finanstilsynet sine personlige interesser er?

  1. At Bjørn Aamo kan leie ut til ublu priser i 0353 OSLO?
  2. At styret vil holde prisene på sine egne boliger kunstig høye?

Ugler i fisken …

Vi har søkt om 100% lån i de største bankene i Norge, men ingen vil gi oss det. Eneste er inntil 90% og da bare med ekstra sikkerhet som EN EKSTRA BOLIG, som vi ikke har.

VG

TV2

Sjåfør mot Trafikketaten

http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/06/23/538940.html står det om en sjåfør og jusstudent som fører sitt eget korstog mot Trafikketaten. Måtte David vinne mot Goliat!

Enkelte deler av denne Staten er fra Sovjettiden og har ikke mye til overs for menigmann. I stedet for å yte service, blir man overkjørt med “regler” og unødvendig tungt byråkrati.

250 sure kroner

Jeg blir mer og mer frustrert og irritert på den Staten. For meg virker den hyklersk og skinnhellig der den skal bestemme over alt og alle, samtidig som den selv lager lovene slik at de gjelder alle, bortsett fra Staten. I tillegg er lovene utformet slik at det er borgerens skyld at borgeren ikke vet om lover, forskrifter og oppdateringer til både forskrifter og lover.

Og for å ikke snakke om hvor rotete lover og forskrifter blir når de refererer hverandre den _ene_ veien. Hvis en leser en lov eller forskrift, så kan det bety at det er tusenvis av andre dokumenter som endrer noe i det dokumentet du leser. Uten å ha en ninjagrad i juss, så kan du ta deg faen på at det er en regel en annen plass som opphever det smutthullet du nettopp fant i en lov. Og du kan ta deg faen på at når det smutthullet er til fordel for Staten, så holdes det kjeft om den aktuelle endringen/retningsgivende teksten.

Jeg som borger har INGEN rettigheter om det skulle oppstå en tvist om en avgift og et krav. I mitt tilfelle gjelder det en "tilleggsavgift" på årsavgift for bil. Jeg fikk nettopp vite gjennom purring at avgiften hadde forfall i mars, og nå er det lagt til en avgift på 250 kroner i tillegg til de 2660 kronene det er fra før av.

Fortapt er og også om du skulle være så uheldig å bli plukket ut som et offer. Tingen er at jeg aldri har fått noe krav på årsavgiften, jeg har heller ikke fått noen påminnelse gjennom epost eller sms (lurer på hva de skal med all den informasjonen Staten samler om borgerne). Alt står og faller på at Posten skal klare å knø 3 millioner brev fram til sine rettmessige mottakere. Og selvsagt stoler byråkratiet på at Posten skal klare å knø fram brevene.

Det står i kommentarene til "forskrift om årsavgift for motorvogn" at det nytter ikke at eieren sier at han ikke har mottatt noe krav. Det skal betales UANSETT! Om du ikke vet om det er ikke så nøye.. Igjen blir jeg som borger sittende igjen med svarteper når andre fucker ting opp.

For alt jeg vet så kan det hende at "Tollregion Oslo og Akershus" aldri har sendt ut kravet til meg. Grunnen er irrelevant. Om det er rusk i maskineriet eller om de kalkulerer med 300’000*250 kroner ekstra i inntekter har ikke noe å si. Uansett hvordan du vrir og vender på det så blir jeg sittende med svarteper.

Merk at det er ikke "purregebyr", men "tilleggsavgift". Purregebyr er lovfestet til 57 kroner, men med unntak for enkelte statlige foretak(!). Igjen er det ren mafiavirksomhet av vår "kjære" Stat.

Så ja. Disse 250 kronene ekstra er noen av de mest sure kronene jeg har måttet gi fra meg.

Hva årsavgiften på bil blir brukt til, er en annen sak…