NFoto roser i allefall kundene sine

Fikk opp denne boksen etter å ha overført bilder som jeg skal “fremkalle”.

image

Hadde bare NFoto vært like flinke med å ikke sende ut disse nyhetsbrevene hele tiden, så hadde NFoto vært flinke de også…

Sigaretter er kvinnefiendtlig!

Nå får Audun Lysebakken fnatt. Sigaretter diskriminerer kvinner!

Audun får vel aksept for å fremme det androgyne samfunnet, der kvinner og menn er helt like og har identiske sjanser for å bli syk.

Men han tenker vel ikke så langt som å forby sigaretter.

Så kan man lure på hva som er så farlig med en røyk!

image

Hoyre, det er for sent!

Dere har allerede vist at dere er ikke til å stole på.

Å komme med en liste om styrking av personvernet blir bare patetisk. Slik som Jon Wessel-Aas sa det på kvitre:

@høyre prøver å strø pynt på brent kake: Innst. 369 S (2010–2011): http://bit.ly/iyOaUF #dld #uopprettelig

Toget er kjørt. Deres definisjon av “styrking av personvernet” var noe vi hørte i debatten før sviket DLD ble vedtatt.

Hele innstillingen er kopiert i tilfelle den blir tatt ned.

Continue reading Hoyre, det er for sent!

Demokrati og ytringsfrihet, del 2

Del 1.

Så tilbake til Sverigedemokratene som gjorde et godt valg i helga.

Som ventet har ikke reaksjonene latt vente på seg.

Under oppkjøringen til valge så har Sverigedemokratene fått kraftig motstand fra alle. De har blitt holdt ute av debatter, ikke fått lov til å holde møter i ro og fred og medlemmer har blitt angrepet. Det er jo ikke så særlig demokratisk å bli holdt ute av debatter og å bli nektet å ytre seg?

Mot alle odds har Sverigedemokratene gjort et bra valg og de kom seg inn på Riksdagen.

Under demonstrasjonen mot SD var parolene Ingen rasister i Riksdagen, Stopp utvisningen av asylsøkere og Nei til SD, ja til demokrati.

Slik jeg forstår parlamentarisme så skal parlamentet representere folket og speile folkets interesser. Om 5% av Sverige er rasister, hva er så forferdelig galt om det samme speiles på Riksdagen?

Og Nei til SD, ja til demokrati faller på sin egen urimelighet. Kanskje det er definisjonen til demokrati der majoriteten av demonstrantene kommer fra?

Demokrati og ytringsfrihet

Denne kommentaren kommer som et resultat av det gode valget som Sverigedemokraterna hadde i Sverige i helgen.

Jeg har som oftest en pragmatisk holdning til det meste. Det er svært lite som får meg til å gå av skaftet og spille på følelsene. Og når jeg spiller på følelsene så gjør jeg det med fullt overlegg.

Jeg er fremdeles pragmatisk med hvordan SD kapret det svenske folket.

Ytringsfrihet og demokrati

Folk liker å si at de er for ytringsfrihet og at en begrensning i ytringsfrihet gjør at vi kan sammenlignes med stater der det ikke er så mye ytringsfrihet. Ytringsfrihet var stridens kjerne under karikatursaken. Er det noen grense på ytringsfrihet? Og hvor skal grensen gå? Og hvem skal bestemme den grensen? Og hvorfor skal det være en grense på ytringsfrihet?

I Norge og i de fleste landene i Europa er det ytringsfrihet. Men den er ikke absolutt. Nazisme er forbudt. Det vil si at demokrati og ytringsfrihet ikke er absolutt.

Og hvor skal grensen gå og hvem setter den?

Det er helt klart at grensen settes av de som styrer landet. Om landet styres av sosialdemokrater slik som i Norge som er mer innvandringsvennlige enn resten av partiene, så vil de selvsagt gjøre det de kan for å stemple opposisjonen og motstandere som mindreverdige og rasister. Og det er jo ikke særlig demokratisk?

Om 0.01% av befolkningen er nazistiske og er villig til å stemme på et nazistisk parti, går det greit å forby det da?

Hva med 1%? Er det like greit?

Enn hva med 10% eller 50%?

For å gjøre et lite tankeeksperiment. Tenk om vi har en klubb med et klubbhus der husreglene sier at alle medlemmer og besøkende må bruke hatt. Om noen prøver å komme inn i klubbhuset uten en hatt så blir de vennlig avvist. Og de som av naturlige årsaker ikke kan bruke hatt blir også avvist. Litt brutalt, men en hatt-only klubb kan ikke bare begynne å ta inn medlemmer uten hatt. Da har de jo ingenting felles og de uten hatt vil jo snylte på ressursene til de med hatt. De kan jo lage sin egen hatteløse klubb. Det høres jo logisk ut det?

Om vi bytter ut hatt med f.eks amerikanere, afrikanere eller asiatere? Det er jo ikke like greit. Om jeg vil ha en klubb bare for etnisk norske, burde jeg ikke få lov til det? Det er jo demokratisk og helt i tråd med ytringsfrihet?

Det er mange retoriske spørsmål. Målet er å få leseren til å reflektere litt.