Facebook disconnect

Jeg ble lei spionboka, så jeg har logget ut permanent. Det er halve jobben. For å hindre tulleboka i å fortsette med registrering av dine aktiviteter, må du gå grundigere til verks. Facebook har infisert hundretusenvis av nettsteder, om ikke millioner.

Facebook disconnect for Opera.

Facebook disconnect for Chrome.

Facebook disconnect for Firefox.

IE prater vi ikke om.

For å sette ting litt i perspektiv:

image

Nytt forsøksprosjekt fra AP og Høyre

Telespor, der halvparten eies av Telenor har begynt å overvåke sauer.

Systemet er en sender som festes rundt halsen til dyrene. Når erfaringene med innsamlingen av data er gode, vil erfaringene brukes til å høste lokasjonsdata for din mobiltelefon

http://www.digi.no/871373/henger-radiobjelle-paa-sauen