Korrupsjon i Norge? Aldri hørt om!

Som en liten digresjon til http://wp.freya.no/rikstvrisktv og “Regjeringen gir RiksTV monopol i bakkenettet”.

Slik som Giske holder på så minner det mer og mer om korrupsjon. Som kjent er korrupsjon noe som vi i Norge vet ikke skjer i Norge, bare i utenlandske land sør for middelhavet. For å holde meg på sporet av digresjon, så vil jeg heller tro at Giske er blitt presset til å gi NTV og RiksTV monopol på bakkenettet selv om konsesjonen sier det motsatte. Hva pressmiddelet kunne ha vært kan ikke jeg svare på, men det virker jo som den eneste plausible forklaringen på Giskes tillatelse til monopol.

– Dette lukter lang vei.

Så langt har RiksTV / NTV brutt en rekke vilkår i konsesjonen. Selve konsesjonen er fra 2. juni 2006 og den kan lastes ned her fra rikstv.no eller her (lokal kopi). Disse punktene er:

3.3 – Brukerstyring. Dette punktet skulle sikre at demokratiet fikk velge kanaler til eventuell ledig kapasitet. Som kjent ble det bestemt at alle sluttbrukerne er dumme som brød og kan ikke velge kanaler selv. Derfor ble dette punktet brutt. Og hør på hva sjefen for sulamitten presterer å si:

– En kanalvalgsprosess er unødvendig. Vi vil sørge for å gi kundene kanalene de vil ha, og det mener vi at vi har klart med denne pakka, sier administrerende direktør Espen Thorsby i RiksTV til Dagbladet.no.

Jeg lurer på hva han mener om demokratiet ellers.

3.6.1 – Kunderettede tiltak. Brukerne skulle kunne velge enkeltkanaler. Men neida. Her er det bare å stille seg i bås som resten og håpe på at “eliten” velger rett for deg her også. I midlertid har Medietilsynet bestridt dette ubestridelige punktet til fordel for ALLE ANDRE enn forbrukerne!

– RiksTV bryter konsesjonen.

Kundene raser mot RiksTV.

For å gå rundt grøten, så har RiksTV opprettet en pakke som heter EnkeltKanaler.

3.6.2 – Informasjonstiltak.

På dette punktet så har RiksTV allerede feilet fra Dag 1. Det står blant annet:

Det store flertall av publikum skal oppleve det nye digitale tilbudet som en positiv modernisering og berikelse.

Hvem er positiv til korrupsjon, å bli behandlet som imbesil og å kaste bort penger?

4.8 – Konkurransemessige vilkår. Den berømte bukken som passer på havresekken. Eierne er NRK, Telenor og TV2. Alle har betydelige interesser i å levere innholdstjenester.

Hvorfor ble det ikke plass til gratiskanaler?

Hvorfor ble det ikke plass til f.eks MTV?

Og hvordan klarte TV2 å karre til seg 4 kanaler og NRK 4 kanaler?

Mmm… havre!

Refser RiksTVs avtale med TV 2.

– NTV bryter konsesjonen.

7 – Tilbakekall. Denne blir aldri gjennomført. Som kjent har NTV gjentatte ganger brutt konsesjonen. Men de har den fremdeles. Noen som har venner i departementene?

Kanalvalg. Hvem vil kjøpe havre av en bukk som har passet på havren? Ikke jeg. Mulig eierne og sjefen i NTV og RiksTV vil?

Kan gripe inn mot kanalpakka.

Her er de 18 kanalene du får i bakkenettet.

For å avslutte med litt mer grums, så er hele opplegget rundt RiksTV og NTV preget av hyperoptimisme basert på at 99% av befolkningen er dumme som brød og følger etter som sauer. Hvem i sine fulle fem kjøper noe fra disse når det finnes bedre alternativer for de med fri sikt mot sør?

Og TV2 kommer ikke til å vare særlig mye lengre enn 2010 da de går over til å bli betaltv. Jeg har ikke sett på TV2 de siste 6 årene, og jeg har ikke sett på TV de siste 5 årene.

Jeg kommer definitivt ikke til å kaste bort hardt opptjente og høyt beskattede penger på RiksTV!