Tilfeldigvis rammer en streik studiestarten

Veldig merkelig at meklingsfristen går ut akkurat før skolestart for studentene(1).

Veldig merkelig… og ikke tilfeldig i det hele tatt… neida..

  1. http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10044379 []

Likelønnsbløffen

Hanne Skartveit treffer spikeren på hodet i sin kronikk over streiken i offentlig sektor for tiden.

En annen blogg som også treffer spikeren på hodet.

Denne streiken handler ikke om likelønn mellom kjønnene, men i realiteten lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor.

Noen av argumentene har vært av typen “Lik lønn for lik lengde på utdanning”… Det faller på sin egen urimelighet at (sivil)ingeniører som har en teknisk og matematisk utfordrende utdanning skal lønnes likt som en synser og samfunnsviter.

I morgen: 300 sultne soldater går amok med AG3 på Rena

Manglende renhold førte til at kjøkkenet ved messa i Rena militærleir i Hedmark ble stengt tirsdag morgen. Da soldatene kom til frokost, møtte de stengte dører, skriver VG Nett. Streiken rammer i første rekke 300 soldater som har krav på gratis mat i messa.

Hadde jeg vært soldat og gått sulten i 30 timer utenom øvelse, så hadde veien vært kort mellom AG3en i skapet, ammunisjon fra samarbeidende vakthavende og hjemmene til vaskerene på messa! 😉