Hallo i Luken

Færre døpes i Bærum

Jeg sitter og leser litt i  Bærumsavisen og der er det en artikkel om at færre døpes i Bærum.

Presten er rask med å forklare at det er på grunn av “storbyfenomenet” der færre er opptatt av kirken. Og det er også på grunn av at nye landsmenn kanskje ikke “slutter seg til kirken” selv om de er blitt norske statsborgere.

Yeah right.

Jeg tror og håper på at flere og flere faktisk starter å tenke selv og ikke overlater tenkingen til prester.