Hallo i Luken

Høybråten, ikke gå av

Ikke gå av.

Jeg ser det er mange som kritiserer din lederstil. Det synes jeg er bare tull.

Et parti trenger en sterk leder. Og spesielt for KrF som er et kristent parti trenger en som er sterk i troen på seg selv. Det er du Høybråten.

Jeg synes du burde fortsette med å irettesette illojale ledere. Du burde kanskje prøve sterkere virkemidler. En skjennepreken over sms eller direkte blir for dvast.

En korsfestelse i ny og ne burde få medlemmene til å oppføre seg litt mer lojalt.

Det er bare slik vi kan oppnå vårt felles mål om å utradere KrF fra Stortinget. Man burde ikke blande stat og religion!