Hva er lovlig bruk av skimmingutstyr?

Det er helt feil av Høyesterett å løslate alle som har fått beslaglagt skimmingutstyr.

Hva er lovlig bruk av skimmingutstyr? Det eneste jeg kan komme på er å kopiere egne kort. Men det finnes annet utstyr som faktisk gjør det.

Analogien til Advokat Anders Brosveet er helt feil(1).

– En narkoman som rusler rundt på Oslo vest med et brekkjern i sekken, gjør ikke noe ulovlig, sier han. Samtidig mener han at dommen ikke gjør det vanskelig å bekjempe skimming.

For det første har et brekkjern flere lovlige bruksmåter enn skimmingutstyr. For det andre er det svært lite sansynlig at en narkoman ikke skal gjøre noe ulovlig med et brekkjern.

Det er opplagt at hensikten med skimmingutstyret er å utføre ulovlige handlinger!(2)

Sunn fornuft sier det samme…

 1. http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10034037 []
 2. http://www.vg.no/dinepenger/artikkel.php?artid=10034305 []

8 thoughts on “Hva er lovlig bruk av skimmingutstyr?”

 1. Hva med finnlandshetter da? Om sommeren midt i Oslo sentrum…rimelig sikkert at han er på vei til å gjøre noe kriminelt med finnlandshette på da….

  Poenget er at man ikke HAR gjort noe ulovlig om man løper rundt med skimmingutstyr. Det er ingenting feil med analogien til Brosveet.

  Syns du at man skal kunne bli dømt for å ha TENKT å gjøre noe kriminelt? Da er du virkelig ute å kjøre, mann.

 2. Lovlig bruk av skimmingutstyr er å bære det med seg. Som Tomas sier, det er ikke ulovlig. Det er stortinget som vedtar lovene, ikke høyesterett. Ettersom ingen lov mot det er vedtatt, er det ikke ulovlig. Om det er fornuftig er en helt annen sak. Men det er ikke det høyesterett skal dømme etter.

 3. Det er en stor forskjell på å gå med finlandshette eller ett brekkjern. Begge de to tingene kan brukes til fult lovlige ting, og det er nok det de blir brukt til i 99,9% av tiden. Skimmingutstyr derimot er spesial laget for en type minibank, har derfor kun et bruksområde. Og dermed vill de alltid bli brukt til kriminelle ting.

 4. Det bør ikke være tillatt å ha skimming utstyr. Det gjør det enklere for de som faktisk skal skimme. Tenk om det hadde vært sånn med dop. Du hadde hatt lov til å ta det med inn til landet, men ikke lov til å selge/bruke. Da hadde det vært mye mer dopsalg/bruk, siden det er smuglingen som er det vanskelige. (Tror jeg da?)

 5. Tomas :

  Syns du at man skal kunne bli dømt for å ha TENKT å gjøre noe kriminelt? Da er du virkelig ute å kjøre, mann.

  Tja. Organsierte kriminelle gjør jo noe ulovlig i dét de planlegger et brekk.

  Hva med dop da?

  Det er jo ulovlig å besitte selv om en ikke bruker det.

 6. Det er diskriminerende mot finske mennesker å kalle det finlandshette..
  Det heter balaklava.

  og om balaklava skulle vært forbudt, burde absolutt burka også være forbudt, siden begge sjuler ansiktet rimelig godt.

  Det er ikke forbudt å planlegge en kriminell handling, heller ikke på å forsøke å gjøre noe sådant.

  Kilde Lovdata.
  http://www.lovdata.no/all/hl-19020522-010.html#12

  4de Kapitel. Forsøg. § 49. Strafbart Forsøg foreligger, naar en Forbrydelse ei er fuldbyrdet, men der er foretaget Handling, hvorved dens Udførelse tilsigtedes paabegyndt.

  Forsøg paa Forseelse er ikke strafbart.

  § 50. Forsøgets Strafbarhed bortfalder, saafremt den skyldige af egen fri Vilje enten afstaar fra den forbryderske Virksomhed, før endnu fuldendt Forsøg foreligger, eller forebygger den Følge, ved hvis Indtrædelse Forbrydelsen vilde være fuldbyrdet, forinden han endnu ved, at den forbryderske Virksomhed er opdaget.

  Jeg tolker dette som det å sette seg ned og rable ned om hvordan du har tenkt å rane en bank, med forberedelser, derfor ikke er strafbart, med mindre du forsøker å gjøre selve handlingen i praksis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *