Hallo i Luken

Ryke Geerd Hamer, kollektiv negativ tenking

Ryke Geerd Hamer, kvakksalveren fra Tyskland, hevder at positiv tenking kan kurere kreft ((http://www.dagbladet.no/2010/10/05/nyheter/innenriks/medisin/alternativ_medisin/13641359/)).

Da foreslår jeg at alle tenker så negativt om Hamer så ofte og så lenge som dere kan. Kanskje vil problemet gå bort av seg selv?!

Ellers er det bare å la alle tullinger som tror på det pisset bare tro på det. Til slutt vil alle som tror på det være døde og ikke ha mulighet til å videreføre læren videre. Helt naturlig og kjemisk fritt.

Men dessverre er folk desperate etter mirakelkurer når skolemedisinen ikke strekker til. Argumenter som går mot skolemedisin kjøpes veldig lett siden de samme argumentene gir pasientene et håp om å overleve om de følger vranglæren.