Hallo i Luken

Nettleseren på telefonen

Litt morsomt, men nettleseren på mobiltelefonen kommer med en del adresser fra fabrikken som er preloaded.

Ironisk nok er adressen til Apple inkludert i den listen når jeg har en telefon med Android, der Apple og iPhone er hovedkonkurrenten.

I tillegg er ordet iPhone inkludert i ordboken, med liten i og stor P.

Så skulle jeg se om samme gjenytelse gjaldt for iPhone. Neida. Android finnes ikke i ordboken.