Selvfinansiert etterforskning

Jeg lurer på hvor pengene fra skatter og avgifter går når dømte må betale etterforskningen mot seg selv. Jeg trodde det var Statens / Politiets oppgave?

.. i tillegg til at han må betale 700.000 kroner som skal dekke statens utgifter til etterforskningen, advokatutgifter samt erstatning til fem av ofrene …(1)

Da var veien til privatisering av etterforskning åpnet!

PS: Denne saken ble tydeligvis løst uten DLD.

  1. VG []

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *