Hallo i Luken

Selvfinansiert etterforskning

Jeg lurer på hvor pengene fra skatter og avgifter går når dømte må betale etterforskningen mot seg selv. Jeg trodde det var Statens / Politiets oppgave?

.. i tillegg til at han må betale 700.000 kroner som skal dekke statens utgifter til etterforskningen, advokatutgifter samt erstatning til fem av ofrene … ((VG))

Da var veien til privatisering av etterforskning åpnet!

PS: Denne saken ble tydeligvis løst uten DLD.