Hallo i Luken

En smak av demokrati

Herlig ironi at vi vanlige folk får lov til å velge navnet på anda til Jens ((VG)). Akkurat det er vi visstnok kvalifiserte for!

Men at folket blir hørt når det er snakk om datalagringsdirektivet? Nei, det kommer ikke på tale.