Hallo i Luken

Undersøkelse fra NIFU

Haha, sjelden jeg har vært borti en mer latterlig undersøkelse.

Her er 2 spørsmål i rekkefølgen de ble stilt.

Betraktet du deg i uken 7.-13. februar 2011 hovedsakelig som …

**

Yrkesaktiv (inklusive lønnet omsorgspermisjon)

Student/skoleelev

Hjemmearbeidende (uten lønn)

Arbeidsledig

Annet

**

Et par spørsmål senere:

**Utførte du inntektsgivende arbeid av minst 1 times varighet i uken 7.-13. februar 2011? Arbeid gjennom arbeidsmarkedstiltak skal her ikke regnes som inntektsgivende arbeid.**

Ja
Nei

*yay*