Undersøkelse fra NIFU

Haha, sjelden jeg har vært borti en mer latterlig undersøkelse.

Her er 2 spørsmål i rekkefølgen de ble stilt.

Betraktet du deg i uken 7.-13. februar 2011 hovedsakelig som …


Yrkesaktiv (inklusive lønnet omsorgspermisjon)
Student/skoleelev
Hjemmearbeidende (uten lønn)
Arbeidsledig
Annet

Et par spørsmål senere:

Utførte du inntektsgivende arbeid av minst 1 times varighet i uken 7.-13. februar 2011? Arbeid gjennom arbeidsmarkedstiltak skal her ikke regnes som inntektsgivende arbeid.

Ja
Nei

*yay*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *