Hallo i Luken

Assumption is the mother of all fuck-ups

Jeg antok at pistolen var ikke ladd.

Jeg antok at det var løskrutt i geværet.

Jeg antok at det var ikke bjørner i denne hula.

Jeg antok at fartsgrensen var over 9000.

Jeg trodde du tok med nødproviant?!

Jeg trodde du tok med billettene og passene?

Jeg antok at du hadde testet koden og programmet.

Jeg antok at du hadde ordnet tillatelse til å lande her.

… og så videre…