Hva betyr dette skiltet?

_MG_7953

Trykk på bildet for større versjon.

Dette er et portabelt skilt satt i ei gate der det er vanlig å parkere biler utenfor Steinerskolen.

Betyr skiltet:

1) Det er lov å parkere der på torsdag? Hvorfor?

2) Det er ikke lov å parkere der på torsdag? Hvorfor?

Jeg tror det er svar 1) fordi det er ikke noe skilt som sier det ikke er lov å parkere der. Om det ikke hadde vært lov å parkere der på andre dager enn fredager, så hadde det vært satt opp et forbudsskilt i stedet, tror jeg.

Eller?

3 thoughts on “Hva betyr dette skiltet?”

  1. På den fredagen: 552 Parkering Skiltet angir at parkering er tillatt på stedet, dersom parkeringen ikke er i strid med trafikkreglenes bestemmelser om stans eller parkering.
    Har skiltet underskilt 828 «Utstrekning av stans- eller parkeringsregulering», er det likevel tillatt å parkere i anvist retning selv om parkeringen er i strid med trafikkreglenes bestemmelser om stans og parkering.
    Dersom underskilt angir at parkering er forbeholdt bestemte kjøretøy- eller trafikantgrupper, er parkering forbudt for andre.
    Er skiltet plassert på eller ved særskilt avgrenset område, f.eks. parkeringsplass, gjelder skiltet for hele området. Ellers gjelder skiltet bare på den side av vegen hvor det er satt opp. Skiltet gjelder da fram til nærmeste vegkryss eller til nytt skilt 552 «Parkering», skilt 370 «Stans forbudt», skilt 372 «Parkering forbudt» eller til skilt 376 «Parkeringssone».
    Dersom miniatyr av skiltet, eventuelt med underskilt, er anbrakt på parkometer, er parkering tillatt i overensstemmelse med særlige regler om avgiftsparkering. Skiltet gjelder da for vedkommende parkeringsfelt uten hensyn til trafikkreglenes bestemmelser om stans og parkering.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *