Hallo i Luken

Dagens sitat

En liten tankevekker med tanke på hvor mye Facebook, Google osv brukes.

If you are not paying for it, you’re not the customer; you’re the product being sold.