Hallo i Luken

Facebook disconnect

Jeg ble lei spionboka, så jeg har logget ut permanent. Det er halve jobben. For å hindre tulleboka i å fortsette med registrering av dine aktiviteter, må du gå grundigere til verks. Facebook har infisert hundretusenvis av nettsteder, om ikke millioner.

Facebook disconnect for Opera.

Facebook disconnect for Chrome.

Facebook disconnect for Firefox.

IE prater vi ikke om.

For å sette ting litt i perspektiv:

image