Hallo i Luken

Ordet "terrorisme" er dødt!

Ordet terrorisme er like utvasket som ordet millennium ble rundt årtusenskiftet. Det jeg har assosiert ordet terrorisme med er en handling som er ment til å drepe så mange mennesker som mulig og utføre størst mulig skade. Det å publisere en tegning er noe jeg ikke forbinder med terrorisme! Den pakistanske ambassadøren Rab Nawaz er i godt selskap når han er med på å vaske ut ordet terrorisme. Jeg kan bare nevne en viss president Bush i US of the A som bruker ordene terrorism og terrorists i hytt og pine. Man kan ikke unngå at folk blir lei av å høre om terrorister og terrorisme som er overalt og på hvert gatehjørne!

Det hadde også blitt galt å dømme Arfan Bhatti for terrorisme. Selv om han har gjort mye galt, er det galt når den amerikanske ambassadøren sier han ville blitt dømt for planlegging av terrorisme i USA. Jeg ser på det utsagnet som at det er noen holdninger i USA som er “far off” i forhold til sunn fornuft, og at ordet terrorisme er utvasket. Det å kaste en granat er ikke terrorisme. Det er heller ikke terrorisme å skyte mot en synagoge. Det er utvilsomt to alvorlige forbrytelser, men det er ikke terrorisme.

Slik jeg tolker det er ordet terrorisme dødt…

Så til den terrortegningen som ble publisert av Adresseavisen.

– Man skal ikke glemme at det fins mange norske selskaper i Pakistan, sier Khan.

Er dette en trussel mot norske interesser i Pakistan?