Likelønnsbløffen

Hanne Skartveit treffer spikeren på hodet i sin kronikk over streiken i offentlig sektor for tiden.

En annen blogg som også treffer spikeren på hodet.

Denne streiken handler ikke om likelønn mellom kjønnene, men i realiteten lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor.

Noen av argumentene har vært av typen “Lik lønn for lik lengde på utdanning”… Det faller på sin egen urimelighet at (sivil)ingeniører som har en teknisk og matematisk utfordrende utdanning skal lønnes likt som en synser og samfunnsviter.

One thought on “Likelønnsbløffen”

 1. Nei. Det handler om å øke lønna for de som tjener minst, og å ikke øke lønnsgapet mellom ansatte i kvinnedominerte yrker i det offentlige og andre ansatte.

  Det er vel ikke helt bra at en lærer med lektorutdaning tjener det samme som en vanlig industriarbeider, eller at rådmenn og etatssjefer hvert år bevilger seg selv 10 000 mer i lønn per år enn en renholder i en barnehage.

  De to eksemplene over er slett ikke noen bløff. Det er virkeligheten i dagens Norge. Man skulle tro lønnspolitikken var fastsatt av et regime som var langt mer autoritært enn vårt, at vi slett ikke var regjert av en rødgrønn regjering.

  Om tilbud og etterspørsel: Er det ikke slik at det er for få sykepleiere, hjelpepleiere, lærere og førskolelærere? Disse tilbudene blir sterkt etterspurt av de som skal ha tjenestene fra det offentlige. Hvis markedsøkonomi og tilbud og etterspørsel skulle bestemt her, tror jeg lønningene ville skutt i været raskt.

  Er det slik at kundene til det offentlige er misfornøyde? Nei. Alle undersøkelser viser at folket i Norge er meget god fornøyd eller svært godt fornøyd med de tjenester som blir levert. Når disse tjenestene ikke kan tilbys, slik som nå, under streiken, ser folk hvor mye det arbeid som blir utført faktisk er verd. Det er derfor 70-80% av folket i Norge støtter streiken.

  Nå er det slik at det er kommunene ved KS som setter lønna for de tilsatte i disse yrkene. Men lønningene og lønnsutviklingen KS har gitt disse gruppene avspeiler på ingen måte hverken brukerundersøkelsene eller mangelen på kompetent arbeidskraft i disse yrkene. KS klager på manglende rammer, de har ikke råd til å øke lønna i disse yrkene.

  Og da må jo staten øke rammene, noe regjeringspolitikerne, i ilkhet med høyre og andre stortingspartier ikke er villige til. De vil spare penger på de offentlige tjenestene, til tross for at etterspørselen etter kvalitet i denne sektoren er større enn etterspørselen etter de fleste merkevarer på REMA 1000.

  Er det slik at vi bare kan drite i hva andre kvinner her i landet ønsker: Et godt barnehagetilbud, en god skole og sykehus med kvalitet? Dette er noen av forutsetningene for at kvinner kan ta del i yrkeslivet på linje med menn.

  Ja, hvis det er slik at vi driter i det, kan man jo godt forstå at vi ikke unner ansatte i kvinnedominerte yrker mer, men vil fortsette å støtte denne tvers igjennom urettferdige og ulogiske utviklinge av lønningene.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *