Hallo i Luken

Likelønnsbløffen

Hanne Skartveit treffer spikeren på hodet i sin kronikk over streiken i offentlig sektor for tiden.

En annen blogg som også treffer spikeren på hodet.

Denne streiken handler ikke om likelønn mellom kjønnene, men i realiteten lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor.

Noen av argumentene har vært av typen “Lik lønn for lik lengde på utdanning”… Det faller på sin egen urimelighet at (sivil)ingeniører som har en teknisk og matematisk utfordrende utdanning skal lønnes likt som en synser og samfunnsviter.