Hallo i Luken

“Befolkningen må ta konsekvensene”

– Den økende kriminaliteten er den nye virkeligheten og en realitet av at vi er nærmere Europa med åpnere grenser, sier Erling Børstad, sjef for seksjon for analyse og forebygging i Politidirektoratet.

Det er noe både politiet og befolkningen må ta konsekvensene av, mener han.

Hvorfor i helvette skal må jeg ta konsekvensene av at det er åpnere grenser? Hvorfor kan ikke ansvarlige myndigheter ta konsekvensene? Eller var det _u_ansvarlige myndigheter det er?