Hallo i Luken

Med designbakterier kommer fred?

Med mulighet til å produsere syntetiske bakterier som man håper skal produsere mat og energi i fremtiden, kommer også til å gi nye muligheter for militær bruk av syntetiske bakterier. Kan du lage “gode” bakterier, så kan du lage “slemme” bakterier også.

I en fremtidig krig er det bare å utvikle et sett med designbakterier som hver har følgende oppgaver for å ta ut viktig infrastruktur.

  • Vannforgifterbakterie som gjør drikkevann forgiftet og ubrukelig.
  • Betong og metallspisende bakterier som framskynder korrosjon og forfall av vitale bygninger.
  • Steinspisebakterier som gjør at stein forvitrer og gjør militære fjellanlegg ubrukelige.

Og til slutt så går det an å lage et uant antall med luftbårne bakterier som angriper mennesker.

Jeg er litt paranoid ja, men teknologi har ikke bare en ensidet positiv side. Ved hjelp fra Einstein fikk USA laget de første atombombene og litt senere kom atomkraftverk. Og atomkraftverk er jo et av de mest miljøvennlige kraftverk som finnes.

Det er også litt vanskeligere å kontrollere et arsenal av bakteriekulturer enn det er med atomstridshoder. Atomstridshoder er ikke levende og multipliserer seg ikke med det første. Og har du først sluppet ut en bakteriekultur så skal det godt gjøres å få bort alle spor av det. Kanskje en oppgave for enda en designbakterie? En bakteriekultur som spiser den skadelige kulturen og som er ufarlig for mennesker?