Hallo i Luken

Demokrati og ytringsfrihet, del 2

Del 1.

Så tilbake til Sverigedemokratene som gjorde et godt valg i helga.

Som ventet har ikke _re_aksjonene latt vente på seg.

Under oppkjøringen til valge så har Sverigedemokratene fått kraftig motstand fra alle. De har blitt holdt ute av debatter, ikke fått lov til å holde møter i ro og fred og medlemmer har blitt angrepet. Det er jo ikke så særlig demokratisk å bli holdt ute av debatter og å bli nektet å ytre seg?

Mot alle odds har Sverigedemokratene gjort et bra valg og de kom seg inn på Riksdagen.

Under demonstrasjonen mot SD var parolene Ingen rasister i Riksdagen, Stopp utvisningen av asylsøkere og Nei til SD, ja til demokrati.

Slik jeg forstår parlamentarisme så skal parlamentet representere folket og speile folkets interesser. Om 5% av Sverige er rasister, hva er så forferdelig galt om det samme speiles på Riksdagen?

Og Nei til SD, ja til demokrati faller på sin egen urimelighet. Kanskje det er definisjonen til demokrati der majoriteten av demonstrantene kommer fra?