Hallo i Luken

Onsdagsidioti (02.03)

Potetgullet ditt skader miljøet ((VG))

Klimahysteri. Det er visst fali med alle slags utslipp av CO2. Det folk ikke tenker på er at ingrediensene til potetgull inneholder CO2 som er plukket opp i løpet av det siste året, og dermed vil være klimanøytral når det konsumeres om vi ser på det året alene. Det er samme greia med biodiesel og bioetanol. Det er klimanøytralt så lenge det ikke er laget av fossiler.

For å være helt sikker så jeg i den orginale publikasjonen, og der står det også at:

Subsequent life-cycle phases (factory processing, incoming transport of ingredients, packaging production and waste management) are insignificant in this context.

Uansett er det småtterier som kommer fra fossile brensler.

Men uansett blir forskjellen større på f.eks Mongstad er det er 100% fossiler som skal brennes.