Hallo i Luken

***** i vepsebol

Jeg vurderte å skaffe meg en Sony Playstation 3 når ting har roet seg litt ned, ene og alene på grunn av GT5, men det ser ut som at det blir bare en Wii.

Slik som Sony oppfører seg er det ikke rart at diverse anonyme folk går til angrep.

Og det at Sony gjør spillet (pun intended) mer skittent gjør selvsagt at anonyme gjør spillet en mer skittent ((PF)) ((VG)).

Denne shitfesten holder jeg meg unna… pengene mine likeså.