Hallo i Luken

Tøndel & Co driver ulovlig overvåking!

I datatilsynets svarbrev til Simonsen DA, står det ettertrykkelig at konsesjonen for å krenke privatlivet til alle nordmenn gikk ut 01.06.2009.

I påvente av den etterlyste avklaringen ble det derfor besluttet å gi en tidsbegrenset konsesjon ref vedtak av 27.11.2006. Konsesjonens gyldighet ble satt til 31.12.2007. I vedtak av 06.06.2008 ble det gitt forlengelse av konsesjonen til 01.06.2009.

Det orginale brevet fra datatilsynet kan leses her.

Det som gjør meg betenkt er at Simonsen ber om oppsettende virkning. Nå er jeg ikke jurist, men et lite søk på Google antyder at det betyr at de kan fortsette med å overvåke helt til endelig avgjørelse er tatt og klagen er behandlet.

Vil ikke det være ulovlig overvåking? Konsesjonen gikk jo ut 01.06.2009 …

Det betyr også at Simonsen fortsetter med å krenke menigmann, ulovlig.