Hallo i Luken

“Det er enhvers plikt å sette seg inn i gjeldende regler og lover”

Mange lover og regler i Norge har en eller annen form av denne setningen i seg:

Det er enhvers plikt å sette seg inn i gjeldende regler og lover.

Det er greit nok i seg selv. Men det jeg også har lagt merke til er at det er et utall andre regler og forskrifter som påvirker helt andre lover, og i verste tilfelle så gjelder plutselig ikke en lov i gitte tilfeller pga. en forskrift. I seg selv er det også greit. Det må gå an å forandre lover og regler.

Det jeg reagerer på er at det er et fåtall av lover og regler peker tilbake til en forskrift som endrer loven radikalt.

Det blir bare for galt å måtte kreve av enhver borger, ja faktisk enhver person og turist, i landet til å lese gjennom hele den lefsa som Norges Lover består av for å kunne være sikker på at den loven man er interessert i er gyldig for de tilfellene som er aktuelle.

Alt i alt er det ei hel suppe enhver turist må gjennom for å kunne holde handa på hjertet og si at jeg har fulgt loven til punkt og prikke. Og det er takken for at de legger penger igjen i landet?

Det jeg savner er en tjeneste, portal og/eller nettside der jeg kan skrive inn en problemstilling og få et lovlig bindende svar tilbake. Det vil si at om jeg får et feil svar tilbake så skal ikke jeg straffes pga. saksbehandlingsfeil.

Om du får et feilaktig råd fra f.eks Skattekontoret i en sak på grunn av en uvitende saksbehandler, er det du selv som får smekk på fingrene fordi loven sier at du har plikt til å sette deg inn i loven. Det blir bare galt.

Alt i alt er denne plikten til å sette seg inn i gjeldende lover og regler en catchall og ansvarsfraskrivelse fra myndighetenes side.