“Det er enhvers plikt å sette seg inn i gjeldende regler og lover”

Mange lover og regler i Norge har en eller annen form av denne setningen i seg:

Det er enhvers plikt å sette seg inn i gjeldende regler og lover.

Det er greit nok i seg selv. Men det jeg også har lagt merke til er at det er et utall andre regler og forskrifter som påvirker helt andre lover, og i verste tilfelle så gjelder plutselig ikke en lov i gitte tilfeller pga. en forskrift. I seg selv er det også greit. Det må gå an å forandre lover og regler.

Det jeg reagerer på er at det er et fåtall av lover og regler peker tilbake til en forskrift som endrer loven radikalt.

Det blir bare for galt å måtte kreve av enhver borger, ja faktisk enhver person og turist, i landet til å lese gjennom hele den lefsa som Norges Lover består av for å kunne være sikker på at den loven man er interessert i er gyldig for de tilfellene som er aktuelle.

Alt i alt er det ei hel suppe enhver turist må gjennom for å kunne holde handa på hjertet og si at jeg har fulgt loven til punkt og prikke. Og det er takken for at de legger penger igjen i landet?

Det jeg savner er en tjeneste, portal og/eller nettside der jeg kan skrive inn en problemstilling og få et lovlig bindende svar tilbake. Det vil si at om jeg får et feil svar tilbake så skal ikke jeg straffes pga. saksbehandlingsfeil.

Om du får et feilaktig råd fra f.eks Skattekontoret i en sak på grunn av en uvitende saksbehandler, er det du selv som får smekk på fingrene fordi loven sier at du har plikt til å sette deg inn i loven. Det blir bare galt.

Alt i alt er denne plikten til å sette seg inn i gjeldende lover og regler en catchall og ansvarsfraskrivelse fra myndighetenes side.

7 thoughts on ““Det er enhvers plikt å sette seg inn i gjeldende regler og lover””

 1. Si det til f.eks. NAV-ansatte..som har slitt med å sette seg inn i gjeldende lover og regler siden oppstart..haha!

 2. Kan man forlange at en svenske på ferie i Norge skal sette seg inn i norske tollregler som er så spesifikke, og som er så forskjellige fra de svenske? Dersom dette var et forsøk på å smugle en båt inn i Norge ville man vel ha avdekket dette ganske snart. Dette er et ektepar som liker å feriere i vårt land – hvor vanskelig kan dette være? Bruk godt bondevett og frafall kravet!

 3. Var det ikke også slik at loven faktisk kom til mens de var i Sverige? Mener, uten at jeg gidder å sjekke det nå, at regelendringen skjedde mens de var borte.

 4. Hvorfor er det alltid slik at disse udugelige saksbehandlerne i Staten alltid kan være anonyme? Heng dem ut med fullt navn og adresse, la familie, partner og unger se hvor udeugelige de er. La naboer se hva idioter de bor ved siden av. Så ser vi kanskje etterhvert at noen i Staten også begynner å bruke hodet, den der runde dinsen på toppen av kroppen.

 5. Noske stat er en forferdelig skruppelløs søpplebøtte som ikke har sans for fornuft.
  Svensker og alle andre; oppfordrer dere til å ikke ikke komme til dette møkkalandet som ikke bare er ute etter å tømme lommene til nordmenn men også alle andre.
  La dette møkkalandet være i fred og ikke bruk en krone her. Norge fortjener å dø (selv om det ikke nytter da de har penger til å kjøpe hele europa). men den norske stat fortjener ikke en eneste krone fra noen. De er et tjuvpakk med loven i hånden.

  Stikk heller til Danmark eller andre steder.
  Jeg hater denne møkkastaten som ikke ser seg berget.
  Stoltenberg et co er lommetjuver!

  Nei takke meg til FRP. Men det er ikke nok folk med baller i norge til å få de frem.
  Komunister….!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *