Hallo i Luken

Hardangerfjorden ER tapt

Hardangerfjorden er tapt ((http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10026059)).

Det er ikke noe vei utenom. Den regjeringen vi har nå har gang på gang bevist at det er pengene som rår, og pengene alene. Hvorfor skulle det være noe anderledes med Hardangerfjorden? Det er ikke akkurat det eneste stykke natur vi har i Norge. Litt må man jo ofre for å sikre kraftforsyningen til vestlandet, ikke sant?

Og attpåtil klarer lokale folk å klage på at regjeringen vil la de få lavere strømpriser og sikrere levering. Det står litt i kontrast til det som skjedde i vinter da vestlandet ble en egen strømsone og ramaskrikene som fulgte etter det ((http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=586908)) ((http://www.tu.no/energi/article240085.ece)).

På én måte er det provoserende at regjeringen har trumfet gjennom Hardangermastene uten å så mye som å høre på noen andre. Men det var forventet adferd fra Jens S. Men det som nå er ekstra provoserende er at med en gang oppslutningen på en meningsmåling faller 10% på en måned, så vakler Jens S ((http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10026011)) ((http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10017550)). Han vet at det som er viktigere enn penger, er makten til å styre pengene.

Det som også gjør det ekstra provoserende er at regjeringen har som vane for å trumfe gjennom saker for et døvt øre. Og deretter når reaksjoene kommer så later de som om det aldri har skjedd noe. Og når de får massive reaksjoner på det i denne saken,  så bukker under presset.

Jeg personlig håper at kraftledningen blir lagt på en måte slik at det skjemmer minst mulig. Men jeg tror nok ikke det kommer til å skje. For Jens har pengene, men ikke ballene til å bruke noen kroner ekstra i Norge.