Hallo i Luken

Hva med å ta lønna fra Torberg Falch og gi de til studieplasser?

Like sikkert som at sommeren er på hell og studentene forbereder seg på neste semester, kommer det en eller annen brannfakkel inn i debatten om hvem som skal betale for utdanningen.

Denne gangen klarer en professor fra NTNU å prestere å si at det skal være en avgift på høyere utdanning, og spesielt medisin-, sivilingeniør- og siviløkonomstudiene. Og bare på grunn av de får et, i følge Falch, et unormalt høyt lønnshopp når studiene er ferdige ((http://www.vg.no/nyheter/innenriks/elevavisen/artikkel.php?artid=10026006)).

Aner jeg litt misunnelse og en politisk dreining mot rødt? For hvem ellers vil at alle skal tjene like mye uavhengig av utdanning?

Og er det ikke slik at de som tjener mye også betaler prosentvis mer i skatter og avgifter til Staten enn de som jobber i kassa på Rimi og dermed vil betale mye mer tilbake på “lånet” utdanningen koster (grunnskole, vgs og universitet/høyskole).

Til syvende og sist ville forslaget til Falch medføre at jeg aldri hadde kunne tatt høyere utdanning og blitt Master i Computer Science. 50000 er veldig mye penger å svi bort for en som er sikker på hva han skal bli, men usikker på om han klarer det.

Heldigvis er utdanningsminister Tora Aasland på fornuftens side og slukker fakkelen.