Hallo i Luken

Stopp #dld

Det er ikke jeg som har skrevet denne teksten, men er sakset fra en kommentar fra VGNett ((VG)). Jeg regner med den som skrev dette er interessert i at ordet spres så mye som mulig, derfor har jeg tatt meg friheten til å gjengi den her.

Hele Norges befolkning overvåkes mer enn nok som det er.

– Overvåkingskameraer på alle bensinstasjoner, kjøpesentre, flyplasser, hoteller, offentlige bygg, pluss, pluss, pluss.

– Kameraovervåkning av gater og veier.

– Automatiske bomstasjoner som registrerer hver eneste bil som passerer med kjennetegn og tidsstempel.

– Automatiske fartsmålere som regner ut tid i forhold til distanse, noe som indikerer at bilens kjennetegn og tidspunkter også registreres med fartsmålere.

– Betalingsterminaler som registrerer når hver enkelt av oss betalter for noe i en butikk, med informasjon om hva vi kjøpte, hva vi betalte og hvor og når vi gjorde transaksjonen.

– Teleselskaper er allerede idag pålagt å lagre trafikkdata for 6 måneder (tror jeg).

– Vi overvåkes også på sosiale nettmedier som Facebook o.l. av diverse offentlige og private instanser.

– Det er dessuten ikke noe problem for myndighetene å få lovhjemel for utvidet kontroll ved misstanke om kriminelle handlinger.

Dette er bare den overvåkningen vi VET foregår. Hvor mye SKJULT overvåkning vi blir utsatt for, kan det bare spekuleres i.

Men alt dette er ikke nok for AP’s kontrollhysteri. Nå vil de også inn i hjemmene til hver enkelt av oss for å overvåke, kontrollere og registrere 247. De skal vite hvem vi snakker med på telefon, hvem vi har kontakt med via email og hvilke sider vi ser på når vi er på internet.

Det farlige med DLD, er at all data som registreres, automatisk vil bli til gjort tilgjengelig for myndigheter over hele verden. Dette bryter ikke bare med grunnleggende menneskerettigheter. Det bryter også med enkeltindividets rett til privatliv. Dette finner vi oss rett og slett ikke i. En slik nasjonal totalovervåkning er direkte forkastelig i et demokratisk samfunn.

Innføring av datalagringsdirektivet setter dessuten ytringsfriheten vår i fare. Hvor trygg vil du f.eks. føle deg med å melde fra om en misstenkelig eller kriminell handling dersom du vet at all informasjon du gir blir lagret? Og hva kan skje med deg hvis denne informasjonen kommer på avveie og kanskje havner i hendene på kriminelle?

Nå er vel de fleste av oss stort sett lovlydige borgere og har kanskje ikke så mye å frykte for når det gjelder spørsmål om alvorlig kriminalitet. I alle fall ikke så lenge vi har den politikken som vi har idag. Men hva skjer den dagen det blir en forandring på dette? Hva skjer den dagen vi får en annen regjering, eller forsåvidt bare en annen politikersammensettning? Hva skjer om vi f.eks. skulle få en regjering påvirket og preget av islamistisk tankegang? Da vil homofili, utroskap, skillsmisse og nytelse av alkohol lett kunne bli sett på som “alvorlig kriminalitet”. Eller en regjering som f.eks. er opptatt av rase, politisk og religiøs overbevisning, seksuell legning, samt fysisk og psykisk utvikling?

Om du er en av dem som idag tror du sitter trygt og sier “jeg har ingentng å skjule”, skal du kanskje tenke litt på hva datalagringsdirektivet vil bety for deg og dine barn i fremtiden. For du sitter kanskje ikke like trygt i stolen når andre politikere med nye styringsformer kommer ut på banen. Eller om informasjonsdataene dine havner på avveie, slik at kriminelle og terrorister også får tak i dem. Jeg er redd for at vi med datalagringsdirektivet legger til rette et veldig farlig redskap for makthavere og andre som ønsker å kontrollere og styre folks liv i den ene eller andre rettning. DLD kan fort slå tilbake på den vanlige, lovlydige borger.

DLD bærer utolig skremmende fremtidsperskektiver med seg. De som mener de ikke har noe å frykte for, fordi de lovlydige, vil fort finne ut at DLD dreier seg mye mer om styring og kontroll av folkemassene, enn om den enkelte av oss er lovlydige eller ikke. Det er farlige greier AP leker seg med her, og vi MÅ bare stoppe dem. Vi ønsker og godtar rett og slett ikke et slikt totalovervåkningssamfunn som det her legges opp til. Vi har mer enn nok overvåkning som det er. Det er virkelig skremmende når folket må begynne å beskytte seg mot sin egen statsmakt.

STOPP DLD.